Leese's Place

The Lion Goes From Leese To Leese.

tar sig tid

3) Meningen med berömmet kan ökas med tillgång till intressen (böcker, musik, datorer); någon som tar sig tid att visa intresse för ämnen eller teman som är viktiga för barnet, eller användandet av visuella material för att tydliggöra abstrakta resultat (”blåbands-insats” eller ”guldmedalj-hjälpsamhet”). 4) Sociala Historier ger mer mening åt social information, inklusive beröm. De passar perfekt när det handlar om att berömma egenskaper en aspie-person värderar hos sig själv. En Social Historia kan beskriva ett barns användande av logik och intelligens, applådera en stor insats eller fira en talang. Att placera informationen – och foton och arbetsprover som har med saken att göra – i en historia skapar ett påtagligt, positivt minne som kan hjälpa ett barn att förstå sina styrkor och värde.